Home > Contextuele Regelgeving > REACH

Andere pagina's van deze sectie : Huidige wetgeving

REACH

Leveranciers van chemische stoffen

De nieuwe REACH regelgeving houdt in dat alle veiligheidsinformatiebladen (SDS) beschikbaar zijn voor uw klanten. Deze Safety Data Sheets (SDS) moeten onder andere gebruikersscenario's bevatten, zodat uw klant er zeker van kan zijn dat hun gepland gebruik van een bepaalde stof is geregistreerd.
Dit betekent dat het essentieel is om aan te tonen dat SDS zijn verzonden en dat de inhoud daarvan is vastgelegd.

De vier Quick-SDS modules voor producenten van chemische stoffen zijn ontworpen om u ervan te verzekeren dat u voldoet aan deze eisen. Ze zijn gebaseerd op een 'harde' elektronische archiefstructuur om de juridische betrouwbaarheid te waarborgen. Het systeem is gebouwd volgens de NFZ 42-13 standaard. In deze standaard worden de gegevens, voorzien van een code, vastgelegd op een microfilm en bewaard bij een notaris (Frankrijk: huissier de justice).

Gebruikers van chemische stoffen

De veiligheidsinformatiebladen (SDS) van uw leveranciers van chemische stoffen zijn de basis documenten die gebruikt worden voor de evaluatie van de gevolgen van REACH van uw productie of handelsactiviteiten.
Een analyse van de gevaarlijke componenten zoals opgenomen in de SDS van de producten die u gebruikt zowel stoffen als preparaten), is een belangrijke eerste stap om gevaarlijke stoffen te selecteren en te anticiperen op problemen bij levering.

Onze SDS Retriever service verzamelt alle SDS van uw leveranciers en verzekert dat de SDS continue up to date zijn..
We kunnen ook de benodigde informatie voor de REACH inventarisatie selecteren (gevaarlijke componenten, classificatie, enz.)
Dit systeem voor het selecteren van gegevens creeert een 'turn-key' online database van risico's van u die een perfecte informatiebron zijn voor alle medewerkers en voor het opstellen van een preventieplan.

Neem contact op

U bent

Raadpleeg Veiligheidsinformatiebladen (SDS)

Direct toegang tot meer dan 1.000.000 SDS

VOLGENDE